วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

PIXEL [Full]
01.รู้ว่ามีอยู่ก็สายไป
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E71567BBW357ZYOF2S5P6QDB5Z13

02.ไม่รู้หรือไม่รัก
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E71567BDPWPD6RFIUEZGGM9BCZWE

03.ไม่เข็ด
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E71567C6PAWNUA179EVHF9NH8729

04.อยากให้เธอลืมตัว
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E71567C7GI8G379VUGKI4LRHDRO9

05.เปลี่ยนไปนะ
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E7158EDC7NUY9WS29NWD3FIMKO5J

06.ไม่มีใครโชคร้ายทุกวัน
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E7158EDD3B6LONXV566HWIAL4IVA

07.ดินกับน้ำ ใจกับรัก
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E7158EDFL9T7T6L2KBX8BSIZCMDZ

08.รักฉันให้มากกว่านี้ก็พอ
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E7158EE0NJH1DHWOM[SOEHOGHOGL

09.อยากฟังแล้ว
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E7159C3FOKGEMGTZ8611IPN9IVTF

10.เพลงนี้ให้เธอ
http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=19E7159C40D[QM38G2AMJS8BSOIGB1

By: trans1370

1 ความคิดเห็น: